VVSG-nieuws

In een notendop

Uitgever: VVSG

Taal: Nederlands

Lezers: > 30.000 via abonnement en intranet

Periodiciteit: wekelijks op donderdag

Mediafiche met info en tarieven downloaden

Bladprofiel

VVSG-nieuws is de wekelijkse newsletter van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten. Met deze online nieuwsbrief richt men zich tot
alle Vlaamse lokale besturen en leidinggevenden. Adverteren kan middels banner en/of tekstadvertentie.

Lezersprofiel

Alle 308 Vlaamse steden en gemeenten (300 vanaf 2019)

Burgemeesters

Schepenen

Gemeenteraadsleden

Algemeen directeurs, vakambtenaren en aankoopdiensten

OCMW’s

Voorzitters en leden van het BC

Rusthuisdirectie, hoofden sociale dienst

Politiezones en brandweereenheden

Alle leidinggevenden

Intercommunales en autonome gemeentebedrijven

Alle leidinggevenden