Trait d’Union

In een notendop

Uitgever: UVCW

Taal: Frans

Lezers: > 30.000 via abonnement en intranet

Periodiciteit: 2 x per maand

Mediafiche met info en tarieven downloaden

Bladprofiel

Trait d’Union is de halfmaandelijkse newsletter van l’Union des Villes et Communes de Wallonie. Met deze online nieuwsbrief richt men zich tot alle Waalse lokale besturen en leidinggevenden. Adverteren kan middels banners.

Lezersprofiel

Alle 262 Waalse steden en gemeenten

Burgemeesters

Schepenen

Gemeenteraadsleden

Algemeen directeurs, vakambtenaren en aankoopdiensten

OCMW’s

Voorzitters en leden van het BC

Rusthuisdirectie, hoofden sociale dienst

Politiezones en brandweereenheden

Alle leidinggevenden

Intercommunales en autonome gemeentebedrijven

Alle leidinggevenden